Level 34 Level 36
Level 35

Bezig blijven


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sekai
wereld
shibai
toneelstuk
niwa
tuin
pa-thi-
feest
kurabu
club
zehi
graag; gretig
zehi ... shitai desu
º
totemo ... shitagatte i masu
(jij; hij; zij) zou(den) graag willen ...
issho
samen
issho ni i masu
samen zijn; afspreken
ne masu
slapen; gaan slapen
nemuri ni ochi masu
in slaap vallen
oki masu
wakker worden
hitori mo imasen
er is niemand
minasan
iedereen
watashi to
met mij
anata to
met jou
kare wa sekai wo mitagatte i masu
hij wil de wereld zien
anata wa watashi to pa-thi- ni ikitai desu ka?
wil je met me meegaan naar het feest?
watashi wa zehi sou shitai no desu ga, ashita hayaku okinakuteha ikemasen
ik zou graag willen, maar ik moet morgen vroeg opstaan
watashi wa nani mo shitaku arimasen
ik wil niets doen
watashi to issho ni itai hito ga hitori mo imasen
er is niemand die met me wilt afspreken