Level 31 Level 33
Level 32

Kurs setzen


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yotei
Plan
sentakushi
Option
ge-mu
Spiel
ge-mu wo shi masu
ein Spiel spielen
... mo iki masu
mitkommen; auch gehen
hoka
andere
hoka no hito tachi
die Anderen
watashi tachi zenin
wir alle
minna
ihr alle; Leute
kawari ni
stattdessen
ato de minna wa nanika yotei ga ari masu ka?
habt ihr später noch was vor, Leute?
okaasan to watashi wa watashi no okiniiri no terebi bangumi wo mi masu
meine Mutter und ich werden uns meine Lieblingsfernsehsendung angucken
watashi wa tomodachi to nomi ni iki masu
meine Freunde und ich werden etwas trinken gehen
anata mo ikitai desu ka?
willst du mitkommen?
hokano hito tachi wa kyou no gogo nani wo shitei masu ka?
was machen die Anderen heute Nachmittag?
tabun karera wa gekijou ni iki masu
vielleicht gehen sie ins Theater
watashi tachi wa hakubutsukan ni ittekara izakaya ni iki masu
wir werden ins Museum und in die Kneipe gehen
hoka no hitotachi wa kyou no gogo umibe ni ikitagatte i masu ka?
wollen die Anderen heute Nachmittag mit zum Strand kommen?
karera wa kawarini kaimono ni ikuto omoi masu
ich glaube sie gehen stattdessen shoppen