Level 35 Level 37
Level 36

Nächsten Sommer auf der Erde ...


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
huyu
Winter
natsu
Sommer
haru
Frühling
aki
Herbst
tsugi
nächste
ushiro
Rückseite
sugu
bald
soretomo
oder
kaetteki masu
zurückkommen
anata wa yuushoku no mae, soretomo ato ni kaetteki masu ka?
kommst du vor oder nach dem Abendessen zurück?
watashi wa yoji ni ie ni i masu
ich komme um vier Uhr nach Hause
watashi wa ashita gakkou ni imasen
ich bin morgen nicht in der Schule
watashi tachi wa natsu ni nihon ni iki masu
wir fliegen im Sommer nach Japan
anata wa dare to issho ni iki masu ka?
mit wem gehst du?
kanojo wa tsugi no huyu nhon e iki masu
sie fliegt im nächsten Winter nach Japan