Level 7 Level 9
Level 8

Erzak Alıyoruz


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kaimkono ni ikimashou
alışverişe gidelim
ichiba ni ikimashou
markete gidelim
anata no tame ni nanika kaitai desu
senin için birşeyler almak istiyorum
kore wa anata no tame desu
bu senin için
kore wa watashi no tame desu ka?
bu benim için mi?
ookii yakkyoku ga ari masu
büyük bir eczane var
takusan no hito ga i masu
birçok insan var
e-thi-emu wa ari masu ka?
bankamatik var mı?
ginkou wa arimasen
banka yok
chiisai honya ga takusan ari masu
birçok küçük kitapçı var
okyakusama wa kamisama desu
müşteri her zaman haklıdır