Level 21 Level 23
Level 22

Explorando


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kuukou
aeroporto
biza
visto
toujouken
cartão de embarque
pasupo-to
passaporte
kippu
bilhete; tíquete
ta-minaru
terminal
nimotsu
bagagem
su-tsu ke-su
mala
ryokou suru
viajar
otozureru
visitar
miseru
mostrar
noru
andar (em um veículo)
omoi
pesado
karui
leve
dono kuni wo otozuretai desu ka?
que país você gostaria de visitar?
anata wa kippu to biza wo motteinaito ikemasen
você precisa ter um bilhete e um visto
anatawa kuukou de pasupo-to wo misenakuteha ikemasen
você tem que mostrar o seu passaporte no aeroporto
watashi tachi wa takusi- ni noranakuteha ikemasen
nós temos que tomar um táxi
watashi no nimotsu wa omosugi masu
minha bagagem está muito pesada