Level 19 Level 21
Level 20

Numbers


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trzydzieści
thirty
czterdzieści
forty
pięćdziesiąt
fifty
sześćdziesiąt
sixty
siedemdziesiąt
seventy
osiemdziesiąt
eighty
dziewięćdziesiąt
ninety
sto
one hundred
czterdzieści sześć
forty-six
dwadzieścia cztery
twenty-four