Level 22 Level 24
Level 23

What's the Time?


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trwać
to last
teraz
now
który
which; what
która jest godzina?
what time is it?
jest za kwadrans pierwsza
it's a quarter to one
jest druga
it's two o'clock
jest trzecia po południu
it's three p.m.
jest piąta rano
it's five a.m.
jest ósma trzydzieści
it's eight thirty
jest dwadzieścia po siódmej
it's twenty past seven
jest za dziesięć druga
it's ten to two
jest sześć minut po piątej
it's six minutes past five
kiedy masz randkę?
when is your date?
o której?
at what time?
za dziesięć czwarta
at ten to four
o pierwszej
at one o'clock
spóźniłeś się
you're late
ona zawsze przychodzi przed czasem
she's always early
on zawsze przychodzi na czas
he always arrives on time
jak długo trwa ten film?
how long is the film?
dwie godziny, dwadzieścia minut i pięć sekund
two hours, twenty minutes and five seconds