Level 3 Level 5
Level 4

It's all in the Past!


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
byłem
I was (said by a man)
byłam
I was (said by a woman)
byłeś
you were (said to a man)
byłaś
you were (said to a woman)
on był
he was
ona była
she was
było
(it) was; there was
byliśmy
we were
byliście
you were
oni byli
they were
pomogłem
I helped
czekaliśmy
we waited
on zjadł
he ate
on poszedł
he went
piec
to bake
oni upiekli
they baked
wczoraj pomogłem mojemu tacie w kuchni
I helped my dad in the kitchen yesterday
czekaliśmy przez dwa tygodnie
we waited for two weeks
zamówiliśmy cztery przystawki
we ordered four starters
oni mieszkali w Ameryce przez osiem lat
they lived in America for eight years
kochałem go
I loved him
kto zjadł moje ciasto?
who ate my cake?
on kupił tamten samochód dwadzieścia lat temu
he bought that car twenty years ago
ostatnim razem wzięliśmy taksówkę
we took a taxi last time
dwa lata temu napisałem książkę
I wrote a book two years ago
myślałem, że studiujesz na uniwersytecie
I thought you studied at university
oni nie zjedli z nami obiadu
they didn't have dinner with us
w zeszłym roku oni upiekli dla ciebie duże ciasto
they made a big cake for you last year
nie było żadnych dobrych filmów do obejrzenia
there were no good films to watch