Level 12 Level 14
Level 13

Phrases: Words of Wisdom


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rzeczywistość
reality
pogodzić się
to make up
pogódź się z rzeczywistością
face the facts
szczerze
frankly; honestly
powiedzmy sobie szczerze ...
let's be honest ...
zastanawiać się
to wonder
zastanawiam się ...
I wonder ...
przyszło mi do głowy ...
it occurred to me ...
jeśli nic się nie zmieni ...
all things being equal ...
ogólnie
generally; broadly
ogólnie rzecz biorąc
on the whole; all things considered
dzisiejszy
today's
w dzisiejszych czasach ...
in this day and age ...
warunek
a condition
pod jednym warunkiem ...
on one condition ...
to prawda, ale ...
that's true, but ...
wyobrażać sobie
to imagine
wyobrażasz sobie?
can you imagine?