Level 13 Level 15
Level 14

Sports On Screen


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dźwięk
a sound
wygrana
a win; a prize
wyłączać
to turn off
włączać
to turn on
puścić
to let go
puścić głośniej
to turn up (the volume)
ściszać
to turn down (the volume)
nie mieć szans
to not stand a chance
mieć szansę na ...
to have a chance of ...
mało prawdopodobny
unlikely
wyłącz telewizor
turn the TV off
oni nie mają szans
they don't stand a chance
drużyna mojego brata ma całkiem niezłe szanse na wygraną
my brother's team has a pretty good chance of winning
oni mogliby wygrać tę ligę, ale to mało prawdopodobne
they might win the league, but it's unlikely
myślę, że moja drużyna może jutro wygrać
I think my team may win tomorrow