Level 17 Level 19
Level 18

Investigation


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to był napad
it was a robbery
on obrabował bank w biały dzień
he robbed the bank in broad daylight
to rozbój w biały dzień!
it's daylight robbery!
to było morderstwo
it was murder
ktoś ukradł te narkotyki
someone stole the drugs
świadek widział podejrzanego
the witness saw the suspect
wszędzie byli świadkowie
there were witnesses everywhere
niestety policji nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni
unfortunately the police couldn't find the murder weapon
nie ma przestępstwa bez dowodu
there is no case without evidence
policja nie może aresztować podejrzanego bez dowodów
the police can't arrest the suspect without evidence
policja złapała mordercę na gorącym uczynku
the police caught the murderer red-handed
podejrzany nie ma żadnego alibi
the suspect has no alibi
to niczego nie dowodzi
that doesn't prove anything