Level 18 Level 20
Level 19

Explorers' Tales


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
natura
nature
las
a forest
las deszczowy
a rainforest
dżungla
a jungle
drzewo
a tree
roślina
a plant
pole
a field
ziemia
the ground; land
wodospad
a waterfall
skała
a rock
rzeka
a river
znak
a sign
znak drogowy
a road sign
zniknąć
to disappear; to be gone
widzieć
to see
zobaczyć
to see (once)
w stronę
towards
wzdłuż
along
zbyt niebezpieczny
too dangerous
weszliśmy do dżungli
we walked into the jungle
mój mąż powiedział: "Mam nadzieję, że się nie zgubimy"
my husband said: "I hope we don't get lost"
nagle zniknął nasz przewodnik
suddenly our tour guide was gone
próbowaliśmy iść w stronę wodospadu, ale to było zbyt niebezpieczne
we tried to walk towards the waterfall, but it was too dangerous
poszliśmy wzdłuż rzeki, więc się nie zgubiliśmy
we followed the river so we didn't get lost
w końcu znaleźliśmy jakiś znak drogowy
finally we found a road sign