Level 20 Level 22
Level 21

Who Did It?


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
został napisany przez ...
was written by ...
został skradziony przez ...
was stolen by ...
był widziany przez ...
was seen by ...
został znaleziony przez ...
was found by ...
tyle
so much; as much
mój portfel został skradziony przez jakąś starą kobietę
my wallet was stolen by an old woman
szpital został zamknięty przez władze
the hospital was closed by the authorities
ta sprawa została już rozwiązana przez policję
the case has already been solved by the police
podejrzany był widziany na miejscu zbrodni
the suspect was seen at the crime scene
diamenty zostały znalezione w kieszeniach podejrzanego
the diamonds were found in the suspect's pockets