Level 23 Level 25
Level 24

Dreams and Ambitions


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ambicja
an ambition
marzenie
a dream
marzyć
to dream
muzyk
a musician
gwiazda
a star
gwiazda popu
a pop star
gwiazda sportu
a sports star
aktor; aktorka
an actor; an actress
projektant
a designer
agent
an agent
reżyser
a film director
astronauta
an astronaut
ekspert
an expert
badacz
an explorer
piłkarz
a footballer
życzyć sobie
to wish
doświadczać
to experience
zwiedzać świat
to travel the world
otwierać
to open
zamykać
to close
zaczynać
to start
zawodowy
professional
biedny
poor
bogaty
rich
moja córka chce być gwiazdą popu
my daughter wants to be a pop star
on chce zwiedzać świat
he wants to travel the world
jego rodzina jest biedna, więc on chce być bogaty
his family is poor so he wants to be rich
całe życie chciałem być sławnym reżyserem
I wanted to become a famous film director my whole life
moim marzeniem jest zostać muzykiem
it's my dream to become a musician
zawsze marzyłem, że zostanę zawodowym piłkarzem
I always dreamed of becoming a professional footballer