Level 24 Level 26
Level 25

Phrases: Impress Them!


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pora wrócić do rzeczywistości
time to get back to reality!
cel
a purpose; a goal
wyższy
higher; taller
dla wyższych celów
for the greater good
musztarda
mustard
musztarda po obiedzie
too little, too late
tango
tango
do tanga trzeba dwojga
it takes two to tango
kołacz
kolach (a round cake)
bez pracy nie ma kołaczy
no pain no gain
łatwo
easily
łatwo przyszło, łatwo poszło
easy come, easy go
historia lubi się powtarzać
history likes to repeat itself
niewiedza
ignorance; unawareness
błogosławieństwo
bliss
niewiedza jest błogosławieństwem
ignorance is bliss
umysł
a mind
wielki
great; large
wielkie umysły myślą podobnie
great minds think alike
praktyka
practice
mistrz
a champion
czynić
to render; to do; to make
praktyka czyni mistrza
practice makes perfect
ryzykować
to venture; to risk
kto nie ryzykuje, ten nie ma
nothing ventured, nothing gained