Level 2 Level 4
Level 3

Confrontation


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emocja
an emotion
uczucie
a feeling
błąd
a mistake; an error
popełnić
to commit
popełnić błąd
to make a mistake
pomylić się
to be wrong; to make a mistake
kłócić się
to argue; to fight
wybaczać
to forgive
ufać
to trust
liczyć na ...
to count on ...
niechcący
unintentionally
zdradzać
to cheat on ...
krzyczeć
to yell
martwić
to upset; to worry
zranić
to hurt; to wound
ewidentnie
obviously
znowu
again
popełniłem błąd
I made a mistake
każdy popełnia błędy
everyone makes mistakes
zraniłeś go
you hurt him
ona ewidentnie się pomyliła
she obviously made a mistake
nie popełnij znowu tego samego błędu
don't make the same mistake again
on to zrobił niechcący
he didn't mean it
ona nie chciała cię zranić
she didn't mean to hurt you
chyba zraniłem jego uczucia
I think I hurt his feelings
wybacz mi
forgive me
możesz na mnie liczyć
you can count on me
jestem pewien, że wszystko będzie dobrze
I'm sure everything will be okay