Level 30
Level 31

In Love and War ...


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
on mnie zaprosił na randkę
he asked me out on a date
oni chyba ze sobą chodzą
I think they're going out
dlaczego się zakochałeś?
why did you fall in love?
... bo ona jest kobietą moich marzeń
... because she's the woman of my dreams
o ile wiesz, co robisz
as long as you know what you're doing
jaki jest mężczyzna twoich marzeń?
what's the man of your dreams like?
mężczyzna moich marzeń jest odważny i łagodny
the man of my dreams is brave and gentle
oni się zaręczyli po trzech tygodniach
they got engaged after three weeks
powinniśmy się pogodzić
we should make up
moi rodzice są po rozwodzie
my parents are divorced
oni już ze sobą nie rozmawiają
they don't speak to each other anymore
kiedyś byliśmy parą, ale już nie jesteśmy
we used to be a couple, but not anymore
zerwaliśmy
we broke up
jemu dalej zależy na jego byłej
he still cares about his ex
tego kwiata pół świata
there are plenty of fish in the sea