Level 21 Level 23
Level 22

Phrases: Sound like a Native


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kocham cię
I love you
też cię kocham
I love you too
być do niczego
to suck
to jest do niczego!
that sucks!
chyba
I guess; I think
chyba tak
I guess so
poczekać
to wait
poczekaj chwilę
wait a moment
rodzaj
a kind; a sort
coś w tym rodzaju
stuff like that
obojętnie
whatever
żaba
a frog
bać się
to be afraid
nie bój się
don't be afraid
nie bój żaby
don't sweat it
dzięki
thanks
Bogu dzięki!
thank God!
święto
a holiday; a celebration
wesoły
cheerful; merry
Wesołych Świąt!
Merry Christmas!; Happy holidays!
Nowy Rok
New Year
Szczęśliwego Nowego Roku!
Happy New Year!