Level 34 Level 36
Level 35

Keeping Busy


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
co będzie robić reszta dzisiaj po południu?
what will the others do this afternoon?
może w coś zagrają
maybe they'll play a game
teraz moja kolej!
it's my turn!
pójdziemy na rynek i do pubu
we'll go to the market and to the bar
czy reszta chce przyjść na plażę dzisiaj po południu?
do the others want to come to the beach this afternoon?
myślę, że oni zamiast tego pójdą na zakupy
I think they'll go shopping instead
chcesz ze mną iść na imprezę?
do you want to come to the party with me?
bardzo bym chciał, ale muszę jutro wcześnie wstać
I would love to, but I have to get up early tomorrow
nie chcę nic robić
I don't want to do anything
czemu nie?
why not?