Level 10 Level 12
Level 11

War & Peace


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
populacja
a population
wojna
war
obietnica
a promise
obiecywać
to promise
dotrzymać obietnicy
to keep a promise
tajemnica
a secret
chować
to hide
dochować tajemnicy
to keep a secret
osobisty
personal
obniżać
to lower
podnosić
to raise; to lift
kontrolować
to control
zmieniać
to change
ujawniać
to reveal
legalny
legal
nielegalny
illegal
nowoczesny
modern
tradycyjny
traditional
przekonujący
convincing
konieczny
necessary
wojna nigdy nie jest konieczna
war is never necessary
ludzie chcą pokoju
people want peace
politycy zawsze obiecują zmienić prawo
politicians always promise to change the law
zostałem politykiem, żeby zmienić świat
I became a politician to change the world
tak naprawdę politycy nie kontrolują niczego
politicians actually control nothing