Level 2 Level 4
Level 3

Talking about the Crew


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przeprowadzać się
to move (to a new house)
przechodzić
to cross; to undergo
emerytura
retirement; a pension; social security
przechodzić na emeryturę
to retire
kariera
a career
rzucać
to quit (a job or smoking); to throw
narty
skis
jeździć na narty
to go skiing
za granicą
abroad
jechać za granicę
to go abroad
wyjeżdżać
to head off
całkiem
pretty; quite
dalej
still; further
niezły
not bad
razem
together
w poniedziałki
on Mondays
zwykle jeździmy zimą za granicę
we usually go abroad in the winter
pięć lat temu ona miała całkiem niezłą karierę
she had a pretty good career five years ago
za jakieś trzy lata moi rodzice przejdą na emeryturę
my parents will retire in about three years
moi dziadkowie dalej jeżdżą na narty
my grandparents still go skiing
w środy dalej gramy razem w siatkówkę
we still play volleyball together on Wednesdays