Level 15 Level 17
Level 16

Present Simple - Present Continuous


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
on Monday morning
v ponedeljek zjutraj
We don't learn every day.
Mi se ne učimo vsak dan.
at nine o'clock
ob devetih
lesson
lekcija, šolska ura
We go on a school trip.
Mi gremo na šolski izlet.
Now we are eating lunch.
ZDAJ mi jemo kosilo.
He goes every day to school.
On gre VSAK DAN v šolo.
Today I'm not wearing school uniform.
DANES jaz ne nosim šolske uniforme.
He's having lunch now.
On ima ZDAJ kosilo.
You usually have lunch at school.
Ti imaš PONAVADI kosilo v šoli.
She usually doesn't have lunch at home.
Ona PONAVADI nima kosila doma.
Today I'm sitting on the grass.
DANES jaz sedim na travi.
with my friend
z mojim prijateljem
We are eating our sendwiches.
MIdva jeva najina sendviča (ZDAJ).
Zoo keepers are feeding animals at the moment.
Oskrbniki v živalskem vrtu hranijo živali V TEM TRENUTKU.
She goes to work every day.
Ona gre v službo VSAK DAN.
They often visit the park.
Oni POGOSTO obiščejo park.
You are sitting in the park now.
Vi sedite v parku ZDAJ.
I'm cleaning my house today.
Jaz čistim mojo hišo DANES.