Level 8 Level 10
Level 9

4. lekce - Číslovky


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yksi, yhden, yhtä
1
kaksi, kahden, kahta
2
kolme, n, a
3
neljä, n, ä
4
viisi, viiden, viittä
5
kuusi, kuuden, kuutta
6
seitsemän, n, ä
7
kahdeksan, n, a
8
yhdeksän, n, ä
9
kymmenen, n, tä
10
yksitoista, yhdentoista, yhtätoista
11
kaksitoista, kahdentoista, kahtatoista
12
-toista
-náct
kaksikymmentä, kahdenkymmenen, kahtakymmentä
20
sata, sadan, sataa
100
kaksisataa
200