Level 7 Level 9
Level 8

Follow UP 20


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
polite
beleefd
impolite
onbeleefd
to tease
plagen
to obtain
krijgen
to get
krijgen
to persevere
volhouden
to agree with
het eens zijn met
to disagree with
het oneens zijn met
agreement
overeenstemming
disagreement
verschil van mening/onenigheid
deliberately
opzettelijk
on purpose
opzettelijk
harm
kwaad
to harm
kwaad doen
harmful
schadelijk
harmless
onschadelijk
affair
zaak
to warn
waarschuwen
warning
waarschuwing
to decide
besluiten
decision
besluit
decisive
beslissend
addicted to
verslaafd aan
addict
verslaafde
addiction
verslaving
addictive
verslavend
couch potato
tv-verslaafde
to detox
afkicken
detox centre
afkickcentrum
rehab centre
afkickcentrum
compulsive gambler
gokverslaafde
shopaholic
koopzieke
compulsive shopper
koopzieke