Level 16 Level 18
Level 17

Hoofdstuk 16


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zingen, voordragen
gans
gebogen, kronkelend
naar, in de richting van
nek
zingen, lied
drijven
groen
rood
poot
bewegen, drukken
helder, schoon, helder maken
stil, kalm, rustig
gedachte, denken, overpeinzen, verlangen
bed
rijp
heffen, tillen
omlaag doen, laten zakken
streek, gebied, platteland
geven, schenken
李白
Li Bai
wegbrengen
boon
enkele, enige, een paar
plukken, verzamelen
meest