Level 2 Level 4
Level 3

Grekiska Morfem 1


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vatten (grekiska)
hydro-
jord, mark (grekiska)
geo-
luft (grekiska)
aero-
sten (grekiska)
lit
värme (grekiska)
term-
ljud (grekiska)
fon
öra (grekiska)
oto-
se (grekiska)
skop
öga (grekiska)
oftamo
bild och skrift (grekiska)
graf
tid (grekiska)
kron-
folk (grekiska)
demo
gud (grekiska)
teo
liv (grekiska)
bio
död (grekiska)
nekro-
släkt (grekiska)
gen-
känsla, lidande (grekiska)
patos
blod (grekiska)
hema-
hjärta (grekiska)
kardio-
hjärna (grekiska
ence-
mage (grekiska)
gastro-
nerv (grekiska)
neuro-
tarm (grekiska)
kolo-
för, före (grekiska)
pro-
på, efter (grekiska)
epi-
inifrån (grekiska)
endo-
utåt (grekiska)
exo-
riktning, ställning (grekiska)
-ism
plats, ställe (grekiska)
top
dela (grekiska)
tomo