Level 4 Level 6
Level 5

W którym zakątku Wszechświata?


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
English
Anglik; angielski
British
Brytyjczyk; brytyjski
American
Amerykanin; amerykański
Polish
Polak, polski
I'm Polish
jestem Polakiem
are you English?
jesteś Anglikiem?
I'm not English
nie jestem Anglikiem