Level 14 Level 16
Level 15

Kurs nawigacji


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a museum
muzeum
a church
kościół
a hotel
hotel
a gym
siłownia
a bridge
most
a cinema
kino
to repeat
powtarzać
to drive
jechać; prowadzić pojazd
close
blisko; niedaleko
near
blisko; w pobliżu
away
daleko; w odległości
far away
daleko (stąd)
miles away
kawał drogi stąd
right here
zaraz tutaj; właśnie tu
is there a museum near here?
czy jest tu w pobliżu jakieś muzeum?
the gym is right here
siłownia jest zaraz tutaj
the hotel is over there
hotel jest tam
the bridge is very close
most jest bardzo blisko
the cinema is far away
kino jest daleko stąd
the church is miles away
kościół jest bardzo daleko stąd
the library is near the pub
biblioteka jest w pobliżu pubu
can you repeat that please?
czy mógłby pan to powtórzyć?
can you drive me to this hotel please?
czy może mnie pan zawieźć do tego hotelu?