Level 31 Level 33
Level 32

Dusza towarzystwa


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'll
zrobię (czas przyszły)
to play
grać; bawić się
a game
gra
to play a game
grać w grę
maybe
może
instead
zamiast
other
inny; pozostały
the others
pozostali; reszta (ludzi)
all of us
my wszyscy
both
obydwa; obydwie; obydwoje
both of us
my obydwaj
what will the others do this afternoon?
co będzie robić reszta ludzi dzisiaj po południu?
maybe they'll play a board game
może zagrają w jakąś grę planszową
we'll go to the market and to the pub
pójdziemy na rynek i do pubu
do the others want to come to the beach this afternoon?
czy reszta ludzi chce przyjść na plażę dzisiaj po południu?
I think they'll go shopping instead
myślę, że zamiast tego pójdą na zakupy