Level 32 Level 34
Level 33

Pełen grafik


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a world
świat
a play
zabawa; sztuka (w teatrze)
a garden
ogród
a party
impreza
a club
klub
to get up
wstawać
to hang out
spędzać czas
I would love
bardzo bym chciał
everyone
każdy; wszyscy
no one
nikt
someone
ktoś
anyone
ktokolwiek; ktoś; nikt
with me
ze mną
with you
z tobą
he wants to see the world
on chce zwiedzić świat
do you want to come to the party with me?
chcesz pójść razem ze mną na imprezę?
I would love to, but I have to get up early tomorrow
bardzo bym chciał, ale muszę jutro wcześnie wstać
I don't want to do anything
nie chcę nic robić
no one wants to hang out with me
nikt nie chce spędzać ze mną czasu
why not?
czemu nie?