Level 35 Level 37
Level 36

Eksploracja


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a journey
podróż
a trip
wycieczka
a gap
przerwa; odstęp
to leave
wyjeżdżać; opuszczać
to arrive
przyjeżdżać; przybywać
safe
bezpieczny
unattended
bez opieki; nie pilnowany
it's a long journey
to długa podróż
have a safe flight
bezpiecznego lotu
mind the gap
uwaga na odstęp
don't leave your bags unattended
nie zostawiaj swoich toreb bez opieki