Level 4 Level 6
Level 5

Odnaleziony w Kosmosie


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a question
pytanie
a street
ulica
a junction
skrzyżowanie
a corner
róg
a building
budynek
to turn
skręcać
to follow
podążać za
to stop
przestać; zatrzymać się
to ask
pytać; prosić
to ask about ...
pytać o ...
left
lewy; lewo
straight ahead
prosto przed siebie
quick
szybki; prędki
quickly
szybko; prędko
quicker
szybszy; szybciej
slow
wolny; powolny
slowly
wolno; powoli
slower
wolniejszy; wolniej
on
na
can I ask you a question?
mogę ci zadać pytanie?
turn left
skręć w lewo
you speak too quickly
mówisz za szybko
can you speak slower please?
możesz mówić wolniej?
it's on this street
to jest na tej ulicy