Level 9 Level 11
Level 10

Wojna i pokój


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a military
siły zbrojne; wojsko
a soldier
żołnierz
a general
generał
war
wojna
peace
pokój; spokój
a law
prawo (ogólnie)
a state
państwo (administracja, rząd)
an economy
gospodarka; ekonomia
taxes
podatki
the people
ludzie; obywatele; lud
a promise
obietnica
to promise
obiecywać
to keep
trzymać; dotrzymać; zachować
to keep a promise
dotrzymać obietnicy
to change
zmieniać; zmieniać się
to lower
obniżać
to raise
podwyższać; podnosić
to control
kontrolować
to become
stawać się
necessary
niezbędny; potrzebny
everything
wszystko
nothing
nic
war is never necessary
wojna nigdy nie jest niezbędna
the people want peace
ludzie chcą pokoju
politicians always promise to change the law
politycy zawsze obiecują zmienić prawo
she became a politician to change the world
ona została politykiem, żeby zmienić świat
politicians actually control nothing
politycy tak naprawdę nie kontrolują niczego