Level 14 Level 16
Level 15

... ale już nie


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a business
interes; biznes
a class
lekcja; klasa
a grade
stopień; ocena
to teach
uczyć
to learn
uczyć się
to own
posiadać; mieć na własność
I used to ...
kiedyś miałem w zwyczaju ...
successful
udany; odnoszący sukcesy
anymore
już (nie)
at the time
w tamtym okresie
we used to live abroad
kiedyś mieszkaliśmy za granicą
... but not anymore
... ale już nie
we used to own a business, but not anymore
kiedyś mieliśmy własny interes, ale już nie mamy
my grandparents went to Africa when they were young
moi dziadkowie pojechali do Afryki, kiedy byli młodzi
we used to live in America, but we moved
kiedyś mieszkaliśmy w Ameryce, ale się przeprowadziliśmy