Level 16 Level 18
Level 17

Wybieranie przywódcy


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an election
wybory
a candidate
kandydat
a debate
debata
a discussion
dyskusja
a poll
ankieta; sondaż
a result
wynik; rezultat
a vote
głos (w wyborach)
to vote
głosować
religion
religia
an environment
środowisko
care
opieka
a system
system
a health care system
system opieki zdrowotnej
to suggest
sugerować
to increase
zwiększać
to reduce
zmniejszać; redukować
reliable
solidny; taki, na którym można polegać
unreliable
niesolidny; niemiarodajny
often
często
when is the next election?
kiedy są następne wybory?
the next election is in two years
następne wybory są za dwa lata
do you think the President is reliable?
myślisz, że na prezydencie można polegać?
I think polls are often unreliable
myślę, że sondaże są często niemiarodajne
I suggest lowering taxes
sugeruję obniżyć podatki
religion is an important topic
religia to ważny temat
debates about the economy make the Republicans nervous
debaty na temat gospodarki denerwują Republikanów
this year the Democratic Party will get better results
w tym roku Partia Demokratyczna osiągnie lepsze wyniki