Level 5 Level 7
Level 6

Ludzie u władzy


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
who was the first president of the United States?
kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
the first president of the United States was ...
pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych był ...
is there a king in the United States?
czy Stany Zjednoczone mają jakiegoś króla?
there is no king or queen in the United States
Stany Zjednoczone nie mają króla ani królowej
I met with the Minister to ask him
spotkałem się z ministrem, żeby zadać mu pytanie
the government doesn't have a lot of power
rząd nie ma wiele władzy
the Labour Party is pretty big
Partia Pracy jest dość duża