Level 6 Level 8
Level 7

Zwroty: Niech się uśmiechają


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a shot
strzał; ujęcie
let's give it a shot
spróbujmy
certain
pewien; pewny; niektórzy
are you certain?
jesteś pewien?
final
finałowy; ostateczny
this is my final offer
to moja ostateczna oferta
it's a deal!
zgoda!; umowa stoi!
a step
krok
what's the next step?
jaki jest następny krok?
in what way?
w jakim sensie?
simple
prosty; łatwy
it isn't that simple
to nie jest takie proste
hard
trudny; twardy
how hard can it be?
jak trudne to może być?
an opinion
opinia
what's your opinion?
jaka jest twoja opinia?
none
żaden; ani trochę
a concern
obawa; troska
that's none of your concern
to nie twoja sprawa
I really put my foot in it
palnąłem straszne głupstwo