Level 7 Level 9
Level 8

Mój zestaw umiejętności


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a joke
żart
a bike
rower; motor
to be good at ...
być dobrym w ...
to be bad at ...
być kiepskim w ...
to ride a bike
jeździć na rowerze
an instrument
instrument
a guitar
gitara
to play the guitar
grać na gitarze
a piano
pianino
to play the piano
grać na pianinie
to cook
gotować
to draw a picture
narysować obrazek
to paint
malować
to listen
słuchać
easy
łatwy
difficult
trudny
foreign
zagraniczny; obcy
dangerous
niebezpieczny
especially
zwłaszcza; szczególnie
an example
przykład
for example
na przykład
he's good at playing the piano
on dobrze gra na pianinie
I'm bad at telling jokes
jestem kiepski w opowiadaniu kawałów
she's especially good at playing the guitar
ona szczególnie dobrze gra na gitarze
they're good at many things
oni są dobrzy w wielu rzeczach
they're for example pretty good at maths
oni są na przykład całkiem nieźli z matematyki
I think maths is difficult
sądzę, że matematyka jest trudna