Level 1 Level 3
Level 2

W trakcie gry


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
entrance
wejście
exit
wyjście
a seat
siedzenie
a half
połowa
a radio
radio
a referee
sędzia (na meczu)
an idiot
idiota
a hotdog
hot dog
an interview
wywiad; przesłuchanie
a cheerleader
cheerleaderka
technique
technika
a coach
trener
to concentrate
skoncentrować się
a score
wynik; punkt w grze
to score
zdobyć punkt
empty
pusty
available
dostępny
occupied
zajęty; okupowany
full
pełny
ahead
z przodu; przed
at half-time
w przerwie (meczu)
unfortunately
niestety
completely
całkowicie; kompletnie
there are no toilets available
nie ma żadnych wolnych toalet
unfortunately there were no seats available
niestety nie było żadnych wolnych miejsc
what an idiot!
co za debil!
we didn't score any points in the first half
nie zdobyliśmy żadnych punktów w pierwszej połowie
should we get a hotdog at half-time?
mamy kupić hot doga w przerwie meczu?
touchdown!
przyłożenie! (w futbolu amerykańskim)
I heard the results over the radio
usłyszałem wynik w radiu
they're six points ahead now
oni prowadzą teraz sześcioma punktami
she won because she was better
ona wygrała, bo była lepsza
good game
dobra gra; dobry mecz
well played!
dobrze rozegrane!; dobra robota!