Level 19 Level 21
Level 20

Dochodzenie


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evidence
dowód
a case
sprawa; przypadek
an alibi
alibi
to steal
kraść
to prove
udowadniać
to arrest
aresztować
to escape
uciekać
to get away
wyrwać się; uciec
everywhere
wszędzie
nowhere
nigdzie
without
bez (czegoś)
there is no case without evidence
nie ma przestępstwa bez dowodu
the suspect has no alibi
podejrzany nie ma żadnego alibi
there were witnesses everywhere
wszędzie byli świadkowie
someone stole the drugs
ktoś ukradł te narkotyki
the police can't arrest the suspect without evidence
policja nie może aresztować podejrzanego bez dowodów
that doesn't prove anything
to niczego nie dowodzi