Level 27 Level 29
Level 28

Zwroty: Mądre słowa


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be or not to be ...
być albo nie być ...
a bush
krzak
to beat
bić; uderzać
don't beat around the bush
nie owijaj w bawełnę
a cookie
ciasteczko
to crumble
kruszyć; kruszyć się
that's the way the cookie crumbles
tak to już jest
ain't
nie (dialekt)
to repair
naprawiać; reperować
to fix
naprawiać; ustalać
if it ain't broke, don't fix it
jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego
what's in a name? ...
czymże jest nazwa?
mysterious
tajemniczy
God works in mysterious ways
niezbadane są wyroki boskie
it's a storm in a teacup
to burza w szklance wody
action
akcja; czyn
loud
głośny
actions speak louder than words
czyny mówią więcej niż słowa