Level 28 Level 30
Level 29

Sięgaj gwiazd


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to try hard
bardzo się starać
to go to bed
iść spać
to wake up
budzić się
alright
w porządku; dobrze
I suggest you go to bed now
sugeruję, żebyś poszedł teraz spać
don't make the same mistake again
nie popełnij znowu tego samego błędu
everything will be alright
wszystko będzie dobrze
if you try hard, everything will be alright
jeśli bardzo się postarasz, wszystko będzie dobrze