Level 30 Level 32
Level 31

W rękach sprawiedliwości


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a monster
potwór
a prison
więzienie
a prisoner
więzień
a cell
komórka; cela
a crime scene
miejsce zbrodni
a life sentence
dożywocie
to swear
przysięgać; przeklinać
to remember
pamiętać
to look like ...
wyglądać jak ...
to sound
brzmieć
to sound like ...
brzmieć jak ...
to believe
wierzyć
normal
normalny
guilty
winny
innocent
niewinny
than
niż
do you remember what he looked like?
czy pamięta pan, jak on wyglądał?
he looked like a monster
on wyglądał jak potwór
he had less hair than that guy
on miał mniej włosów niż tamten facet
I swear I know nothing!
przysięgam, że ja nic nie wiem!
I don't believe him
nie wierzę mu
the judge gave the robber five years in prison
sędzia skazał złodzieja na pięć lat więzienia