Level 6 Level 8
Level 7

Zwroty: Mądre słowa


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a choice
wybór
wise
mądry; rozsądny
that was a wise choice
to był mądry wybór
natural
naturalny
it was the natural choice
to był naturalny wybór
top
najwyższy; najlepszy
as well
również; też
that was my top choice as well
to był też mój najlepszy wybór
quality
jakość
quantity
ilość; obfitość
value
wartość
that's value for money
to jest warte swojej ceny
tough
trudny; ciężki
these are tough times
mamy ciężkie czasy
to assume
zakładać; przypuszczać
I assume so
tak przypuszczam
are you following?
nadążasz?
got you
rozumiem cię; kumam
a matter
kwestia; sprawa
this is a matter of opinion
to kwestia opinii
an ability
zdolność; umiejętność
to the best of my ability
najlepiej, jak potrafię
a cost
koszt
at any cost
za wszelką cenę
beneath
poniżej; pod spodem
this is beneath you
to jest poniżej twojej godności
he's ahead of the game
on ma przewagę nad resztą
she's always two steps ahead of me
ona jest zawsze o dwa kroki przede mną