Level 8 Level 10
Level 9

Zwroty: Mów jak miejscowi


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for the greater good
dla wyższych celów
little
mało; mały
too little, too late
musztarda po obiedzie
less is more
mniej znaczy więcej
tango
tango
it takes two to tango
do tanga trzeba dwojga
gain
zysk
no pain no gain
bez pracy nie ma kołaczy
easy comes easy goes
łatwo przyszło, łatwo poszło
what goes around comes around
historia lubi się powtarzać
ignorance
ignorancja; niewiedza
bliss
błogosławieństwo
ignorance is bliss
niewiedza jest błogosławieństwem
alike
podobny; taki sam
great minds think alike
wielkie umysły myślą podobnie
practice
praktyka
practice makes perfect
praktyka czyni mistrza
experience
doświadczenie
experience is the best teacher
najlepszym nauczycielem jest praktyka
to venture
zaryzykować; podjąć się
to gain
zyskać
nothing ventured, nothing gained
kto nie ryzykuje, ten nie ma