Level 2
Level 1

Kto to zrobił?


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a department
wydział; oddział
a diamond
diament
to present
przedstawiać; prezentować
to report
zgłaszać; informować
to represent
reprezentować
to contain
zawierać
... the man who reported the problem
... człowiek, który zgłosił ten problem
... the box which contained the diamonds
... pudełko, w którym były diamenty
... the letter which I wrote this morning
... list, który napisałem dzisiaj rano
... the man whose sister works for the president
... mężczyzna, którego siostra pracuje dla prezydenta