Level 9 Level 11
Level 10

Zwroty: Niech się uśmiechają


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cat got your tongue?
zapomniałeś języka w gębie?; mowę ci odjęło?
the cat is out of the bag
wyszło szydło z worka; karty zostały odkryte
it's raining cats and dogs
leje jak z cebra
to bark
szczekać
all bark and no bite
pies, który dużo szczeka, nie gryzie
a doghouse
psia buda
he was in the doghouse
on miał przechlapane
Rome
Rzym
when in Rome ...
kiedy wszedłeś między wrony ...
to lead
prowadzić; przewodzić
all roads lead to Rome
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
to build
budować
Rome wasn't built in a day
nie od razu Kraków zbudowano
to fall
spadać
the apple never falls far from the tree
niedaleko spada jabłko od jabłoni
the past
przeszłość
the present
teraźniejszość
the future
przyszłość
to put
kłaść
put your past behind you
zapomnij o przeszłości