Level 10 Level 12
Level 11

Doładuj swoje słownictwo


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an authority
autorytet
the authorities
władze
a seat belt
pas bezpieczeństwa
steep
stromy; wygórowany
a price
cena
a steep price
wygórowana cena
inflation
inflacja
to prepare
przygotowywać; przygotowywać się
to hire
wynająć; zatrudnić
to cause
powodować
to solve
rozwiązać; znaleźć rozwiązanie
to produce
produkować; wytwarzać
to improve
poprawiać się
to require
wymagać; potrzebować
to create
tworzyć
to identify
identyfikować
to raise a child
wychowywać dziecko
cruel
okrutny
severe
poważny; ciężki
recently
ostatnio
sufficiently
wystarczająco; dostatecznie
the hospital was closed by the authorities
szpital został zamknięty przez władze
the case has already been solved by the police
ta sprawa została już rozwiązana przez policję