Level 11 Level 13
Level 12

Społeczeństwo


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a decision
decyzja
an agreement
zgoda; umowa
to reach an agreement
dojść do porozumienia
a majority
większość
a minority
mniejszość
a statement
stwierdzenie; oświadczenie
an approach
podejście; sposób
a speech
przemówienie
a society
społeczeństwo
a budget
budżet
importance
znaczenie; ważność
trade
handel
land
ziemia; ląd
an owner
właściciel
a land owner
właściciel ziemi
an address
adres
to address
zaadresować; zajmować się
a threat
zagrożenie; groźba
to threaten
grozić; zagrażać
national
narodowy
international
międzynarodowy
global
globalny
central
centralny
religious
religijny
environmental
środowiskowy
general
ogólny
mainly
głównie
throughout
przez cały (okres czasu)