Level 13 Level 15
Level 14

Doładuj swoje słownictwo


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a role
rola
a character
charakter
a challenge
wyzwanie
a task
zadanie; praca do wykonania
a project
projekt
communication
komunikacja
a skill
umiejętność
an attitude
nastawienie; stosunek
a position
pozycja; stanowisko
problem solving
rozwiązywanie problemów
confidence
pewność siebie; zaufanie
responsibility
odpowiedzialność
management
kierownictwo; zarządzanie
an agent
agent
an agency
agencja
a client
klient (u adwokata)
a network
sieć; organizacja
a partner
partner
an employee
pracownik
friendly
przyjazny; życzliwy
civil
obywatelski; cywilny
the civil service
administracja państwowa; służba publiczna
to provide
zapewniać; dostarczać
to manage
zarządzać
to achieve
osiągać
to expect
oczekiwać
to offer
oferować
a pleasure
przyjemność
pleasure to meet you
miło mi pana poznać